Introductiecursus

Enthousiast geworden door alle foto’s en info op onze site? Om te ontdekken of roeien jou bevalt kun je je inschrijven als aspirant-lid. Je begint dan met de introductiecursus: een individuele cursus van 4 lessen waarin je wordt begeleid door een ervaren roeier/coach. De lessen duren elk ongeveer een uur. Tijdens deze introductie kun je ervaren of roeien een sport is die bij jou past.

Als je na de 4 introductielessen verder wilt wordt je jaarlid en krijg je nog een aantal individuele vervolglessen. Deze lessen sluit je af met een examen. Slaag je daarvoor dan beheers je de basisvaardigheden van het roeien en ontvang je je (wherry of skiff-) diploma. Je kunt daarna zelfstandig roeien, in een ploeg of in een éénpersoonsboot.

De kosten van de introductiecursus worden in mindering gebracht op de contributie van het eerste jaarlidmaatschap.

Aanmelden doe je via het aanmeldformulier onder het kopje aanmelden.

Eerst kennismaken?

Wil je liever het roeien eerst eens live meemaken? Kom gerust langs. Je bent van harte welkom bij het clubgebouw aan de kanaaldijk 31 te Loon voor een vrijblijvende kennismaking met deze fantastische sport. Dat kan het best op zaterdagochtend tussen 9:30 en 13:00. Er wordt dan volop geroeid, de kantinedienst is aanwezig om één en ander te vertellen over de club en je kunt meteen een kijkje nemen in de botenloods. Handig is om van te voren contact op te nemen met onze secretaris Dinie Hoentjen: secretaris@asserroeiclub.nl
Tot snel!

Aanmelden

Je hebt besloten de introductiecursus te doen of om lid te worden. Geweldig!

Neem, voor je je via onderstaand formulier aanmeldt, de medische vragenlijst door. Roeien is een gezonde sport en kan tot op hoge leeftijd beoefend worden maar soms is het goed de huisarts te raadplegen om problemen te voorkomen. De vragenlijst helpt je op weg. NB juli 2021: er is een tijdelijke storing met het formulier, stuur daarom ook de secretaris een mail met een bevestiging dat je wil aanmelden.

De Asser Roeiclub kan in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden voor gezondheidsproblemen die tijdens het roeien optreden.

 • De ARC contributie bedraagt in 2021 voor
  Aspirant-leden: € 40,00
  Volwassen leden: € 254,50
  Studenten leden: € 206,25
  Jeugd en junioren leden (tot 18 jaar): € 153,50
  Buitenleden: € 68,00
  Aangepast Roeien: € 97,00
  Bij aanmelding is eenmalig een bijdrage van € 25 verschuldigd voor het botenfonds. De bedragen zijn inclusief de KNRB contributie van € 38,27 voor volwassenen en € 21,50 voor junioren (bedragen van 2020). Leden die ook elders lid zijn van een roeivereniging die voor hen  de KNRB-contributi e betaalt, wordt dit niet nogmaals berekend. De exacte bedragen hiervan zijn nog niet bekend.

  Lid worden na 1 juli
  Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar. Voor personen, die na 1 juli lid worden bedraagt de contributie 70%, na 1 augustus 50% en na 1 september 35% van de jaarcontributie. Als ingangsdatum voor je lidmaatschap geldt de datum van aanmelding als (aspirant) lid. 

  Opschorting
  Leden die tussen 1 april en 1 oktober 90 achtereenvolgende dagen als gevolg van overmacht (ter beoordeling van het bestuur) niet van hun lidmaatschap gebruik kunnen maken ontvangen, wanneer zij hiervan vooraf schriftelijk aan het bestuur opgave doen met vermelding van data en reden, na 1 oktober een gedeelte van de betaalde contributie terug. De grootte van dit bedrag is 20% van de contributie.

  Behalve leden kent de vereniging ook donateurs die de vereniging met een vrijwillige bijdrage ondersteunen met minimaal € 25,- per jaar.

  Opzegging
  Opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe contributiejaar kan vóór 1 december van het lopende jaar per email bij de secretaris. Het lidmaatschap eindigt altijd op 1 januari.

 • Stel jezelf de volgende vragen (de vragen hoeven niet op dit formulier beantwoord te worden):
  1. Heeft je arts ooit gezegd dat er problemen zijn met je hart?
  2. Heb je regelmatig pijn in je hartstreek of op de borst?
  3. Ben je vaak erg moe of heb je last van duizeligheid?
  4. Heeft je arts ooit gezegd dat je bloeddruk te hoog is?
  5. Heeft je arts ooit gezegd dat je bot- of gewrichtsafwijkingen hebt, zoals bijvoorbeeld
  gewrichtsontstekingen, waardoor je geen oefeningen of sport mocht doen, ook al zou je dat willen?
  6. Heb je ooit een epileptische of andere toeval gehad?
  7. Heb je ooit ernstige rugklachten gehad?
  8. Is er een andere lichamelijke reden dan hierboven genoemd waardoor je niet zou kunnen roeien, ook al zou je dat wel willen?

  Indien je alle bovenstaande vragen met “nee” hebt beantwoord, lijkt er weinig of geen gezondheidsrisico voor het roeien te bestaan.
  Indien je een van bovenstaande vragen met “ja” hebt beantwoord, is het verstandig met je
  behandelend arts te overleggen of roeien voor jou een veilige en geschikte sport is.

  Mochten er na het lezen van deze vragenlijst klachten of verschijnselen optreden die een mogelijk
  risico voor het roeien zouden kunnen betekenen, dan is het de verantwoordelijkheid van de roeier hier passende actie op te ondernemen.

 • De persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacy Verklaring welke u in de Bieb kunt vinden.